Kemenszky Péter Somogy megye vadászkamara hivatásos vadász hírekSaját, megyei vadgazdálkodási alapjukból 7,5 millió forinttal támogatja a Somogyi Vadászkamara a megye vadászatra jogosultjainál foglalkoztatott hivatásos vadászokat.

 

A vadászjegyek teljes árának és a külföldi vadászati engedélyéből származó bevételeknek jórészt helyben, a kamarai szervezeteknél maradása a korábbi évekhez képest többletforrást eredményezett. A Somogyi megyei Területi Szervezet – hasonlóan az országos központhoz – erre alapozva hozta létre helyben a maga Vadgazdálkodási Alapját. Kemenszky Péter, a megyei kamara titkára lapunknak elmondta: az elnökség döntése értelmében – évente meghatározott célterületeket kitűzve - a vadászatra jogosultakra, a hivatásos vadászokra, az új vadászok felkészítésére, az ifjúságnak a természetszeretetre való nevelésére, összességében a megye vadgazdálkodásának támogatására fordítják majd a források egy részét.

– Arról még tavaly született döntés, hogy - az Országos Vadgazdálkodási Alapból nyertes pályázatok megyei támogatása mellett - először a hivatásos vadászokat segítjük – mondta a titkár. – Technikai és adminisztrációs problémák miatt végül csak idén fordult mindez célegyenesbe. De így legalább az eredeti 5 millió forint helyett immár kiegészítve, 7,5 millió forintot hagyott jóvá a Küldöttgyűlés, amit így erre a célra tudunk fordítani.

Kemenszky közölte: a megyei szervezet a támogatással közvetlenül a hivatásos vadászok munka- és életkörülményeinek javítását kívánja előmozdítani, közvetetten a munkáltatói terheket enyhíteni. Ennek érdekében 2018-ban a munkájukhoz szükséges szolgálati egyenruha és felszerelés megvásárlását támogatja 41.000,- Ft/fő összeggel hivatásos vadászonként. A munkáltatókkal és a Vadászati Hatósággal egyeztetve, valamint a kamarai nyilvántartással összevetve 185 hivatásos vadász támogatható az összegből.

– Már előzetesen úgy döntött az elnökség, hogy kizárólag az a hivatásos vadász támogatható, aki tényleges terepi szolgálatot lát el illetékességi területén, és így a szakma kinti frontvonalán telnek a mindennapjai – mondta Kemenszky Péter.  – Ha ezt a vonalat nem húzzuk meg, jóval kevesebb lett volna az egy főre jutó támogatás, így a kérdésben teljes konszenzus volt a megyében. Abból a szempontból viszont nem tettünk különbséget, hogy a jáger Somogy megyei lakos-e (és így a mi Területi Szervezetünk tagja), vagy nem, ha a szolgálati területe a megyében van, támogatható. Az összeg nem eget rengető, egy jobb bakancsot, esetleg lámpaszettet, gumicsizmát stb. lehet vásárolni rajta. Tetőtől talpig, a jogszabályok szerinti felszerelés megvásárlására nem elég, de ha valamire most van szüksége egy hivatásos vadásznak, abban segít a támogatás - főleg munkaadói kiegészítéssel, amire szintén látjuk a szándékot.

Az összeget – a megfelelő szerződések megkötése után – azért a vadászatra jogosult kapja, mert az ő támogatása (mivel neki a juttatások biztosítása törvényi kötelessége) a Kamara részére járulékmentes. Vagyis a vadásztársaság megelőlegezi a hivatásos vadász számára az összeget, aki levásárolva azt, hozzájut a szükséges felszereléshez. A titkár kiemelte: csak a szerződés megkötése utáni vásárlást tudják támogatni, ami szintén nem véletlen: az idei évben eddig adott munkáltatói támogatásokon felül részesülnek a kamarai segítségben a hivatásos vadászaink.

– A plusz forrás nem közpénz, nem a Központ költségvetéséből érkezik, a Kamara saját megyei forrása, amelyet legjobb belátásunk szerint költünk el – mondta Kemenszky, hozzátéve, hogy országosan sem feltétlenül pozitív mindenhol a támogatással kapcsolatos vélemény, de ez esetben a megyei hivatásos vadászaink a fontosak, a példa pedig nem kötelezően követendő. – Van megye, ahol a szervezet első körben önmagára költi ezt a pénzt, ezzel hozva be technikai, vagy ingatlan hátrányait, ami teljesen érthető és indokolt. Somogyban a Kamara ilyen szempontból nem kényszerült hiánypótlásra, ezért mi ezt az utat választottuk. A hivatásos vadászok a szakma letéteményesei, az ő részükre nyújtott támogatások a szakmánk, a vadgazdálkodás színvonalát emelik.