Székházukkal szomszédos, korábban óvodaként működő ingatlant vásárolta meg a zalai vadászkamara abból a pénzből, amelyet az "Ismerd meg a vadászokat" program keretében kaptak.

 

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy a Zala megyei vadászkamara 40 millió forintra pályázott az "Ismerd meg a vadászokat" OMVK-s programra. Az összeget meg is kapták, amiből ingatlant vásároltak – mégpedig egy egykori óvodát saját székházuk közvetlen szomszédságában.

Győrvári Attila, megyei titkár lapunknak elmondta: a vásárlásra mindenképp sor került volna, akkor is, ha az OMVK nem támogatja őket. A fejlesztési terveiket ugyanis részben a 2021-es világkiállításhoz igazították, így azokat a központi költségvetésből is támogatják. Amennyiben megkapják az agrártárcához benyújtott pályázatukra is a jóvá hagyást, a Kamarától kapott 40 milliót azonnal visszafizetik.

A kamarai titkár nem csak lapunknak, hanem a megyében élő vadászoknak is beszámolt az ingatlanvásárlás részleteiről. Az időszakosan megjelenő helyi kiadávány, a Bürü így ír a fejlesztésről:

"2017. őszén a Vadászati Világkiállítás miniszteri biztosa, gróf Károlyi József, a Földművelésügyi Minisztériummal egyeztetve meghatározta a világkiállításhoz kötődő megyei fejlesztések költségvetési támogatásának előirányzatait. A megyék, a számukra a Földművelésügyi Minisztérium által megjelölt támogatási keret ismeretében programjavaslatokat készítettek. Zala megyében az alábbi két elképzelést terveztük megvalósítani:

1. Zala Megyei Vadászati Oktatási Központ létrehozása:

Célunk a Zala Megyei Vadászkamara fenntartásában, tulajdonában lévő, interaktív oktatóközpont létrehozása, mely első sorban óvodás- és általános iskolás korú gyermekek képességeinek fejlesztését, a környezet-tudatosságra nevelését hivatott szolgálni.

A központban a kor szellemének megfelelően egy virtuális természetjárással egybe kötött, a zalai erdőket és vadat bemutató tárlatot szeretnénk nyitni, valamint – a felsős diákok figyelmének felkeltésére – egy lézeres lövészettel egybekötött szimulációs vadászat lehetőségét megteremteni. Az oktatási központ kialakítását a társszervezetekkel: a Zala Megyei Vadász Szövetséggel, a Keszthelyi Helikon Kastély- és Vadászati Múzeummal, a Zalaerdő Zrt-vel és az Országos Erdészeti Egyesülettel (zalaegerszegi és nagykanizsai csoport) szorosan

együttműködve szeretnénk megvalósítani.

– 2018. év beruházása: az OMVK Zala Megyei Területi Szervezete tulajdonába lévő székház melletti ingatlan megvásárlása.

– 2019. év beruházása: a megvásárolt ingatlan felújítása, és oktatóközponttá átalakítása. A zalai társ-szervezettekkel közösen óvodás- és iskolás korú fiatalok részére foglalkoztató előadások, vetélkedők szervezése. Kísérő programok keretében a zalai erdei iskolák meglátogatása, erdei tanösvények bemutatása.

– 2020. év beruházása: az interaktív tér létrehozása, lézeres lőpálya kialakítása. Párhuzamosan az előző évi rendezvények folytatása.

– 2021. év beruházása: az oktatási központ fejlesztése. Párhuzamosan az előző évi rendezvények folytatása.

– A 2021. év szeptember első hétvégéjén a Zalaegerszeg város által 7. éve megrendezésre kerülő Zalai Vadpörkölt és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK – nyitó napján „Zala egy a természettel” című állandó vadászati kiállítás megnyitása, és vadászati konferencia megrendezése a zalai gímszarvasról. Az oktatási központ megvalósulása esetén rendezvényei alkalmasak lesznek arra, hogy a gyermekeken keresztül a szülőkhöz és iskolákhoz is eljutva, előkészítse azt, hogy a 2021-es Vadászati Világkiállítás augusztus 20. és október 31. közötti időszak eseményeit zalai látogatókkal megtöltsük, támogatva ezzel a vadászat, a vadászati kultúra népszerűsítését.

2. „Zala egy a természettel” című vadászati kiállítás:

Célunk egy, a zalai gímszarvas megismertetésére épülő kiállítás létrehozása, mely keretein belül a megye természeti adottságait, vadászati múltját és jelenét mutatná be. A kiállítás központi eleme a zalai világrekord gímbikák trófeamásolatait megjelenítő tárlat lenne. A kiállítás az érdeklődőket térképeken, fotókon, gyermekrajzokon keresztül ismertetné meg Zala megyével, a zalai erdőkkel és a vadászattal.

A zalai vadászati szakkönyvek újbóli megjelentetése lehetőséget adna a korábbi szakmai tapasztalatok megismertetésére.

* * *

Az elnökség egyhangú véleménye alapján az Oktató Központ ideális helye a székházunk közvetlen szomszédságában valósítható meg a legracionálisabban. A nyugati, szomszédos ingatlan (telek, családi házzal) eladásával realizálhatóvá is vált ez.

A világkiállítással kapcsolatos költségvetési források igénybe vételének ideje bizonytalan volt, tehát megoldást kellett keresnünk arra, hogy az adódó lehetőséggel – az eladóvá vált szomszédos ingatlan megvásárlásával – élni tudjunk. Megyei elnökségünk döntése alapján pályázatot nyújtottunk be 41/2018 szám alatt 2018. április 13-án az Országos Magyar Vadászkamarához az „Ismerd meg a vadászokat” ifjúságnevelő program központi és megyei rendezvényeinek, továbbá az ezzel kapcsolatos megyei ingatlan- és egyéb fejlesztések támogatása célú pályázati lehetőséggel élve.

Az eladó, szomszédos ingatlan vételárával – melynek összegében ingatlanforgalmi szakvélemény beszerzése után állapodtunk meg előzetesen az eladóval – megegyező összegű, 40 millió forint nagyságú támogatást pályáztunk meg, azzal, hogy önerőként az ingatlan felújítását és az oktatási központ kialakítását vállaltuk.

Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége pályázatunkat 30/2018 számú határozatában elfogadta, a „kiemelt kamarai célok” keretből a kért összeget biztosította, azt 2018. júliusában kamaránk

számlájára át is utalta.

Az adás-vételi szerződést megkötöttük, az ingatlant birtokba kaptuk, a vételárat teljes egészében kifizettük, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 41583/4/2018.07.24 számú határozatával az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete tulajdonába a Zalaegerszeg 2408 hrsz-ú – természetben a Petőfi Sándor utca 37. szám alatti – ingatlant bejegyezte 2018. november 15-én. (792 négyzetméter lakóház, udvar, gazdasági épület megjelöléssel.)

A támogatási szerződés feltétele volt, hogy ha a minisztériumi költségvetésből programunk szintén támogatásra kerülne, akkor a

fenti támogatási összeget visszafizetjük, ez természetes, hiszen ugyanarra a célra két támogatás nem vehető igénybe.

Az ingatlan biztosításával egyidejűleg megindult Kamaránknál az Oktatási Központ programjának meg tervezése, az elképzelések összegyűjtése, abból a célból, hogy 2019-ben az ingatlan átalakítása már a kialakított programtervre figyelemmel valósuljon meg. Székházunk és az újonnan megvásárolt ingatlan udvarán 2018 novemberében elindult, saját forrásból, a tereprendezés, az udvarok szintezése, térkövezése.

A 2018. augusztus 9-i ülésen a megyei elnökség létre hozta 3/2018. számú elnökségi határozattal az OMVK Zala Megyei Területi Szervezete Oktatási Szakbizottságát. Az alapszabály 20. § 4) bekezdése alapján az elnökség felkérte Győrvári Attilát, kamaránk titkárát, a Bizottság elnökének, PovicsNoémit, a Zalaerdő Zrt. „Nyitnikék” Erdei Iskolájának vezetőjét, Domján Istvánt, a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola igazgatóját, és dr. Tóth Csabát, a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumának vezetőjét a Bizottság tagjainak.

Az elnökség feladatul szabta az újonnan megválasztott bizottságnak, hogy 2019 január közepéig terjesszen elő az elnökség részére részletes javaslatot az Oktatási Központ működtetési módjára. Ennek ismeretében az elnökség dönt az Oktatási Központ felállításáról, működési céljairól, feladatáról.

Ezúton kérjük a zalai vadászokat, hogy az új intézmény működésére vonatkozó javaslatokkal, ötletekkel, elképzelésekkel keressék meg az Oktatási Szakbizottság elnökét, segítsék elő terveink színvonalas megvalósítását. Biztosítani szeretnénk a zalai általános iskolai osztályok részére – előre egyeztetett időpontban – a tananyagukhoz kapcsolódóan természetvédelmi, környezetvédelmi foglalkozások megtartását ingyenesen.

Bízunk abban, hogy az Oktatási Központ létrehozása és működtetése elősegíti, hogy a megye ifjúsága megismerve a vadászat, vadgazdálkodás valódi célját és működését, elfogadóvá válik a vadászat, mint tevékenység iránt, esetleg itt szerez késztetést arra, hogy a jövőben vadásszá, etikus vadásszá váljék."

(A Bürüben megjelenő cikket és képet dr. Nádor László elnök és Győrvári Attila titkár engedélyével közöltük.)