Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége 2019. április 15-én tartotta soron következő ülését. Az ülésen összesen 16 napirendi pontot tárgyalt az Elnökség.

 

Az ülésen a testület 18 tagja képviseltette magát, melyen Szabó Ferenc, a szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke, Dr. Bárándy Péter az Etikai Bizottság elnöke, Kemenszky Péter az Oktatási Szakbizottság elnöke, Dr. Ujváry Tamás ügyvezető, Bugyi Andrea gazdasági vezető és Kovács Gábor szakmai igazgató is jelen volt tanácskozási joggal.

A napirendi pontok közül kiemelendő az „Ismerd meg a vadászokat” ifjúságnevelő programhoz kapcsolódó előterjesztés. A programhoz kapcsolódóan az Oktatási Szakbizottság kidolgozott egy módszertani kézikönyvet, melynek célja az arra fogékony iskolás gyermekek megismertetése a hazánkban élő vadfajokkal, biológiai tulajdonságaikkal, környezeti szükségleteikkel, továbbá a vadászat iránt érdeklődő fiatalok megismertetése a vadászati kultúrával, hagyományokkal, vadászati módokkal, eszközökkel, és a vadászias magatartással. A Módszertani kézikönyv ehhez nyújt segítséget, mintegy vonalvezetőként ötvözve a szakmai és pedagógiai módszereket.

A másik hangsúlyos előterjesztés a 2019. évi Kiemelt kamarai célok témakörében beérkezett igények elbírálása volt. Ezen célokra 2019. április 3-ig összesen 33 pályázat érkezett be, melyekről az Elnökségnek döntenie kellett. A 66/2018. számú küldöttközgyűlési határozat szerint a kiemelt programok finanszírozására 131 894 000 Ft áll rendelkezésre.  A Kiemelt kamarai célok témakörében beérkezett pályázatokból egyértelműen kitűnik a program népszerűsége. Idén szélesebb körben lehetett a Hivatásos vadászok szakmai felkészültségét és munkafeltételeit javító programokra pályázni. A beérkezett 33 pályázatból 16 ebben a témakörben érkezett.

A két kiemelt napirendi ponton kívül több olyan előterjesztést is megvitatott és elfogadott az Elnökség, amely a következő Országos Küldöttközgyűlésre való napirend előkészítéseként szerepelt az Elnökségi Ülésen. Ilyenek voltak többek között a 2018. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolók, az Alapszabály és az Etikai Szabályzat módosításával összefüggő, valamint a Vadgazdálkodási Alap felülvizsgálati kérelmeinek elbírálásáról szóló előterjesztések.

Az ülés keretében több további fontos döntés is született. Többek között elfogadásra került a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve, a hivatásos vadászok kreditrendszerű továbbképzésének keretszabályai, a Vadászkamara országos bizottságainak feladat- és költségterve. Az Elnökség döntött a 2020. évi országos vadásznap helyszínéről is, a rendezvényt az Országos Magyar Vadászkamara Zala megyei Területi Szervezete fogja szervezni Zalaegerszeg megyei jogú várossal és a Zalaerdő Zrt.-vel közösen.

A döntéshozó testület tagjai az ülést követően részt vehettek a Vadászati Múzeumban 2015. április 15. és május 10. között megtekinthető „Vadállatok nyomában” című Prihoda Judit időszaki kiállítás megnyitóján.

(Fotó és szöveg: omvk.hu)