A következő évre vonatkozó feladatokról is döntött az OMVV elnöksége idei évzáró ülésén. A vadászatra jogosultak érdekképviseletének programcsomagja a vadgazdálkodókat érintő legaktuálisabb jogi nehézségek megoldását célozza, emellett számos, a munkájukat segítő fejlesztést is tervez. A Védegylet budapesti székházában december 3-án tartott egyeztetésen a 2018-ban elvégzett munkáról is beszámolt az Elnökségnek az OMVV vezetése.

 

Az ülésen a napirendi pontok előtt dr. Semjén Zsolt elnök arról tájékoztatott, hogy a vadászati jogszabályok közeljövőben esedékes módosításakor a Védegylet tagszervezetei által szorgalmazott, a vadkárfelméréshez kapcsolódó javaslatok is bekerülhetnek a jogszabályba. A fegyverügyi szabályozás tekintetében is várható egy finomhangolás. Sokaknak jelent problémát, hogy a jelenlegi rendelkezések szerint amennyiben egy fegyvertartó az összes fegyverét eladja, akkor bevonják a fegyvertartási engedélyét is. Ebből kifolyólag ha később – akár rövid időn belül is – ismét fegyvert vásárolna, újfent le kell tennie a fegyverismereti vizsgát és végig kell csinálnia az engedélyeztetési eljárást. Ezt a szabályozást ésszerűsítheti a közeljövőben a Belülgyminisztérium. Az elnök a 2021-es vadászati világkiállításról is szólt, jelezve: Kovács Zoltán kormánybiztosi kinevezésével új lendületet kap a rendezvény szervezése.

Pechtol János ügyvezető elnök a 2018-as, májusban megtartott küldöttközgyűlés óta elvégzett főbb feladatokat foglalta össze.

 • Miután az OMVK július elején elköltözött a Medve utcai ingatlanból, megtörtént a megüresedett helyiségek felújítása, ezeket rövid időn belül kiadhatja az OMVV.
 • Az ősz elején a Védegylet is beküldte javaslatait az Agrárminisztériumnak a Vadgazdálkodási törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet módosításához. Az előbbihez 22, az utóbbihoz 26 normaszöveg-szintű javaslatot nyújtott be, ezen felül közös OMVV-OMVK angyagként további 6 javaslatot és 2 észrevételt kapott a szaktárca.
 • A GDPR-rendelethez kapcsolódóan elkészült egy adatvédelmi szabályzat minta a vadásztársaságok részére, amelyet megkaptak az OMVV megyei (területi) szervezetei, és továbbítottak tagjaiknak, a vadászatra jogosultaknak.
 • Miután a vadászatra jogosultak a vadászati hatósággal már csak elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot, az érdekképviselet – felhasználva a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetségének részletes útmutató anyagát – felhívta erre a megyei (területi) szövetségek figyelmét, javasolva, hogy továbbítsák az összefoglalót tagszervezeteiknek.
 • A Védegylet rendszeresen felhívja a területi vadászszövetségek, rajtuk keresztül pedig a tag vadászatra jogosultak figyelmét a mindenkori közelgő határidőkre, aktuális teendőkre (pl. vadkáralap létrehozása, haszonbérleti díj előlegének befizetése).
 • A területi szövetségek tisztségviselőinek munkáját egy az OMVV által rendszeresen összeállított elektronikus hírfigyelő szolgáltatás is segíti. Ez tematikus bontásban tartalmazza a vadgazdálkodást, vadászatot érintő szakmai és egyéb híreket, információkat. Az anyagokat a szövetségek igény esetén a tagszervezeteiknek is továbbíthatják.
 • Az OMVV ápolja és tovább erősíti kapcsolatait a sajtóval. Ennek köszönhetően számos esetben a tematikusan kapcsolódó híranyagok esetében (pl. balesetveszély az üzekedés miatt, vadelütések) a szakmai megszólalót a Védegylet biztosítja. Az OMVV munkatársa két nyilatkozatban kommentálta (12) a Rádió 1 „Balázsék” című műsorában elhangzott vadászok elleni kirohanást is. Az ügy kapcsán egy, a jövőre nézve útmutatóul szolgáló levelet is kaptak a szerkesztők.
 • Az ASP témájában folyamatosak az országos szintű egyeztetések a szaktárcával és a NÉBIH-hel. Az utóbbival történt konzultáció eredményeként az afrikai sertéspestishez kapcsolódó járványügyi képzés és vizsga heteken belül online is elvégezhető illetve abszolválható lehet, így aki szeretné teljesíteni, annak nem kell helyszínekhez és időpontokhoz alkalmazkodnia. (Mihelyst a NÉBIH rendszere éles lesz, arról az OMVV is tájékoztatást ad.)
 • A NÉBIH határozata értelmében december 29-éig több megyében forgalomba hozható és felhasználható 300 tonna Redentin 75RB rágcsálóirtó szer mezei pocok elleni védekezés céljából. A készítmény komoly veszélyt jelent a mezei nyúlra és az őzre, erre az OMVV felhívta a megyei (területi) vadászszövetségek figyelmét, emellett szorgalmazta a szabályszerű felhasználást és annak ellenőrzését az érintett társszervezeteknél (NÉBIH, NAK). Ezek biztosították az érdekképviseletet arról, hogy mindent elkövetnek a vadvédelmi előírások maradéktalan betartásáért. (Részletek)
 • A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér illetékesei egy visszatérő, a fegyverbehozatalt érintő problémával kapcsolatban keresték meg az OMVV-t. Tájékoztatásuk szerint a külföldi vendégvadászok fegyvereinek okmányai egyes esetekben nem megfelelőek vagy nem állnak rendelkezésre, ami komoly problémákhoz vezet, amik különösen a főidényben kellemetlenek. Ezeket elkerülendő, a Védegylet a repülőtérrel közösen egy részletes tájékoztatót állított össze. (Részletek)
 • Idén is sor került az Országos Ifjúsági Vadászvetélkedőre. A szakmai versenyt, amelynek ötletgazdája és koordinátora az OMVV, fő támogatója pedig a NAK, ez év szeptemberében XXVII. alkalommal rendezték meg. A helyszínt ezúttal a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium biztosította.
 • Az OMVV 2018-ban is folytatta vadásztanfolyamszervezői tevékenységét. A hallgatói visszajelzések alapján a képzés minősége kiemelkedő, ennek záloga a neves szakemberekből álló oktatói gárda. Az oktatás a Védegylet szellemiségét is szem előtt tartja: az előírt témakörökön túl is különös hangsúlyt fektet arra, hogy a végzősök a lehető legbehatóbban ismerkedjenek meg vadászetikával, a hagyományokkal, a kultúrával is. (Részletek)
 • Továbbra is töretlen az együttműködés az OMVK-val. A közös jogszabályvéleményezésen kívül az OMVV észrevételekkel is igyekezett segíteteni a Vadászkamara munkáját a fent említett fegyverbehozatali kérdéssel és a hivatalos vadászvizsga-tananyaggal kapcsolatban is.

Ami a 2019-re vonatkozó terveket illeti, ezek részint a szervezettséghez kapcsolódó, részint jogi jellegű feladatokat jelentenek, emellett hangsúlyosak a fejlesztések is, mindez a szolgáltatói szemlélettel. A kitűzött feladatok a teljesség igénye nélkül:

 • a tagszervezetek, azaz a megyei (területi) vadászszövetségek és azok tagjai, a vadászatra jogosultak igényeinek felmérése;
 • szakmai rendezvények szervezése az igények tükrében;
 • jogi, adó- és pénzügyi tanácsadás, konzultáció biztosítása;
 • előrelépés a vadgazdálkodókat érintő jogi nehézségek rendezésében (belterületi vadmegjelenés, vadelütésekből származó károk megtérítése, az autópályákon történő vadelütések kérdése, a hullott agancs kereskedelmének szabályozása);
 • az ASP-hez kapcsolódó feladatok (kapcsolattartás az illetékes szervezetekkel, a megyék felkészítése a kór esetleges megjelenésére);
 • olyan kereskedők felkutatása, akik partnerként kedvezményeket biztosíthatnak a vadászatra jogosultak részére;
 • vadhúsfogyasztás népszerűsítése;
 • közvélemény-kutatás a vadászat megítéléséről;
 • az „Egy a természettel” vadászati világkiállításhoz kapcsolódó feladatok;
 • a magyar vadászsajtó digitalizálásának előkészítése, megszervezése;
 • új honlap elkészítése, ehhez kapcsolódóan különböző szolgáltatások fejlesztése (interaktív információs térkép a vadászatra jogosultak és egyéb információk feltüntetésével, közvetítő szolgáltatások);
 • nemzetközi kapcsolatok erősítése.

Az egyes feladatok előkészítése már megkezdődött, így a tavaszi választmányi ülés után már szerződések köttethetnek az egyes témakörökhöz kapcsolódóan és elkezdődhet a megvalósítás. Az előrelépésekről, eredményekről az OMVV folyamatosan ad tájékoztatást honlapján és egyéb fórumokon.

(Szöveg és fotó: vadasztaivedegylet.hu)