A 2021-es vadászati világkiállításra már idén elköltene a kormány több mint félmilliárd forintot, a nemrégiben kormánybiztosnak kinevezett Kovács Zoltán tés titkársága pedig jövőre 129 milliót kapna.

 

Ahogy arról korábban beszámoltunk: az MKI/2235/2018. számú, a kormány részére készült előterjesztés egyebek mellett felsorolja a 2021-es budapesti vadászati világkiállítás várható költségeit, részben a kiadások típusa, másrészt a kifizetések időpontja szerint.

Az előterjesztésben az olvasható: "A Rendezvénysorozat megrendezése több éven keresztül az ország több helyszínét is érinti. Ez a tény, valamint a 2021-es évben az egész évben zajló eseménysorozat és a 2021. szeptember 25. - október 15. között megrendezendő központi rendezvény mérete és jellege, illetve a szervezési és koordinációs feladatok a Rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítása érdekében szükségessé teszik egy állami tulajdonú gazdasági társaság (továbbiakban: Projektcég) létrehozását (ez a projektcég a beruházások bonyolításában-szervezésében nem vesz részt!), amivel jelentős forrás- és munkaerő-megtakarítás érhető el. 

Gazdálkodó szervezet alapítására az állam nevében az MNV Zrt. jogosult. A Projektcég létrehozását követően a cég tulajdonosi joggyakorlója az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos munkaszervezetét is adó Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz. A Projektcég alapításához (tőkejuttatás) a 2018. évben 563 085 600 Ft forrás biztosítása szükséges."

Kovács Zoltán kormánymegbízotti kinevezéséből tudható: a volt kormányszóvivő tíz fős titkárság élén, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban látja majd el koordináló feladatait - ennek a csapatnak lesz tagja a miniszteri biztosi kinevezésétől megfosztott Károlyi József is.

Az előbb idézett előterjesztés azt javasolja, hogy még ebben az évben, 2018-ban a "kormánybiztos és titkársága: 16 127 481" forint juttatást kapjon, míg jövőre 129 060 000 forintot.

A projektcég és a kormánybiztosi titkárság mellett az előterjesztés szerint Szervező Bizottság felállítására is szükség lesz. A javaslat konkrét kormányhatározat-tervezetet is megfogalmaz, amely szerint: a "Szervező Bizottság

  • figyelemmel kíséri és összehangolja a 2021. évi az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
  • javaslatokat dolgoz ki a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat megrendezéséért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) részére, munkájának segítése érdekében. 
  • konzultációt folytat a Rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában résztvevő szervezetekkel.

A Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese.

A Bizottság tagjai 

  • a Kormánybiztos, mint a Bizottság titkára,
  • a 2021. évi „Egy a természettel” világkiállítás megtervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott miniszteri biztos,
  • az agrárminiszter képviselője (1 fő),
  • az innovációs és technológiai miniszter képviselője (1 fő),
  • a miniszterelnök általános helyettese által delegált személyek (2 fő).

A Bizottság munkájában a Bizottság elnökének felkérése alapján tanácskozási joggal más közreműködő is részt vehet.

A Bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság az ügyrendjét, munkarendjét saját maga állapítja meg.

A Bizottság működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról a Kormánybiztos titkársága gondoskodik.

A Bizottság elnöke, tagjai és titkára tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek. A tiszteletdíj összege ülésenként nem lehet magasabb, mint a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 100%-a."

A tiszteletdíjakra a javaslat 2018-ban – egyetlen üléssel számolva az idei évben – 270 550 forintot különítene el, míg jövőre 3 246 600 forintot szánnak az üléseken résztvevők tiszteletdíjára.