Jelentős plusz bevételhez jutott a kamara, így a megyei szervezetek is, miután a kormány egyebek mellett a vadászok teljes befizetését az OMVK-nál hagyja. Arra voltunk kíváncsiak, mihez kezdenek a megyei kamarák a plusz forrással.

 

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy a Somogy megyei kamara a hivatásos vadászok támogatására fordította a vadászjegyek árából származó plusz forrásainak egy részét. Ezek után arra voltunk kíváncsiak, a többi megyében miként használták fel a pénzt.

Minden megyei kamara titkárának azonos tartalmú levelet küldtünk, amelyben két kérdést tettünk fel: mennyi plusz forráshoz jutott a szervezet, és ezt mire költötték? Az összes kamarai szervezet közül mindössze egyetlen egy reagált megkeresésünkre, ám ők is azt tudakolták csupán: miért érdeklődünk. Jeleztük nekik: természetesen cikk készül az információból.

Ahogy ezt megtudták, ők is csatlakoztak az összes megyei szervezethez: elhallgattak.

A somogyi területi szervezeten kívül egyetlen, a vadászok érdekvédelmével foglalkozó megyei kamara sem méltatta a nyilvánosságot arra, hogy elszámoljon a vadászok befizetéséből származó forrásik felhasználásáról.

Hamlet utolsó szavait – "A többi néma csend." – Fortinbras, norvég királyfi uralkodása követi. Furcsa világ köszönhetett Dániára a norvég uralom alatt.

Miként a vadászokra is furcsa világ köszöntött, amelyben – befizetéseik sorsa mellett – arról sem kaphatnak tájékoztatást:

– milyen jogalkotási tervekkel készül a most kezdődött ciklusban a kormányzat,

– mikor készül el a régóta ígért vadkárbecslési protokoll,

– újraszabályozzák-e a belterületi vadkilövést,

– valóban felemelik-e a vadászjegyek árát,

– hogy halad a vadászati világkiállítás előkészítése?

Kérdések sorjáznak, válaszok azonban nincsenek.