hírek solymászat prágay istvánNyílt levélben határolódnak el magyar solymászok a Magyar Solymász Egyesület elnökétől, Prágay Istvántól. Írásukat teljes terjedelmében, változtatás nékül közöljük.

 

Tisztelt Emberek!

Megdöbbenve és mérhetetlen csalódással szembesültünk a Magyar Solymász Egyesület elnökének Prágay Istvánnak azon trágár és rasszista megnyilvánulásaival, amely különféle internetes hozzászólásait jellemzi, és amelyekről több hírportáltól is értesültünk.

1939-es megalakulása óta a Magyar Solymász Egyesület mindig semleges volt politikailag, kizárólag a szakma művelésére, továbbadására és a hagyományőrzésre esküdött fel. Olyan tagjai és zászlóvivői voltak, akikre méltán lehetünk büszkék, és akiknek örökségét kötelességünk megőrizni.

A solymászat, mint a vadászkultúra gyöngyszeme, szépségével évszázadok óta kovácsol össze különböző népeket, erősíti gyakorlóinak szövetségét, feledteti különbözőségeinket.

Annak ellenére, hogy szinte mindenki tud a solymászatról, csak nagyon kevesen ismerik, művelik igazán, és ez különösen nagy felelősséget ró mind az egyesületi vezetőkre, mind az egyes solymászokra. Bechtold István néhai elnökünk megjegyzése nem véletlen vált örökérvényű mondatunkká: „Az öklön ülő madár kötelez!” Ennek a szellemiségnek a magyar solymászok mindig igyekeznek megfelelni akkor is, ha nem a legnagyobb országos szervezet, a Magyar Solymász Egyesület képviseletében járnak el. De természetesen az MSE vezetőségének kötelezettsége nem válhat kérdésessé.

Prágay István rasszista beírásai azonban ezen a ponton elváltak a magyar solymásztársadalom normáitól. Olyan solymászokat, illetve solymászatot támogató szervezeteket, személyeket, a magyar közélet azon szereplőit mocskolta be, akik a magyar solymászatot és a magyar vadászatot és kultúrát a legjobb szándékukkal erősítik, támogatják. Mi, akik valóban solymászunk, és akiknek szívügye, hogy a „solymász” szó ne váljon szitokszóvá, megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet annak érdekében, hogy egyfelől a Prágay-féle megnyilvánulások ne legyenek összemoshatók a solymászattal, illetve, hogy tisztázzuk, hogy a Magyar Solymászat és Prágay István két egymástól jól elkülöníthető dimenzió.

Prágay István viselkedése ellentétes elődeink, vagy a jelenkori solymászok szellemiségével. Így nem egy elnök, de egyetlen solymász sem nyilvánulhat meg. A magyar solymászat a legszigorúbban elhatárolódik az általa képviselt megosztó, rasszista megnyilvánulásoktól, mely a valódi solymászoktól a lehető legtávolabb áll.

Levelünket azért címeztünk a fenti módon, mert a solymászok TISZTELNEK minden embert, azokat is, akiket Prágay megsértett.

Aláírták jelenlegi és volt MSE tagok, egyesületen kívüli solymászok, és külföldi solymász szervezetek tagjai és képviselői:

Adriaan van den Eijnden (Hollandia)

Ambrózy Árpád a Magyar Solymász Egyesület tagja

Bart van Dooren (Hollandia)

Bató Miklós a Magyar Solymász Egyesület tagja

Béres Zsolt Attila a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Billege Balázs a Magyar Solymász Egyesület volt elnökhelyettese

Czifrák Gábor a Magyar Solymász Egyesület tagja

Fuszonecker Gergő a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Gilly Kornél a Magyar Solymász Egyesület tagja

Glavanovits Tamás a Magyar Solymász Egyesület tagja, volt titkárhelyettese

Güntner Ferenc Rudolf a Magyar Solymász Egyesület tagja

Gyaki Péter a Magyar Solymász Egyesület volt tagjelöltje

Henrie van den Broek (Hollandia)

Hermecz Tamás a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Hutás István a Magyar Solymász Egyesület tagja

Iván Ákos a Magyar Solymász Egyesület volt tagjelöltje

Kenéz András a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Kiani Loyson (Belgium)

Kisteleki Gergely

Kópiás Balázs a Magyar Solymász Egyesület tagja

Korcsog Krisztián a Magyar Solymász Egyesület tagja

Kulcsár Zoltán a Magyar Solymász Egyesület tagja

Mark van der Woerdt (Hollandia)

Molnár György a Magyar Solymász Egyesület tagja, volt solymászmestere

Nagy Gréti

Nagy Olga Mária a Magyar Solymász Egyesület tagja

Nagy Pál

Pápes László

Poós Ferenc a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Rátonyi Barnabás

Ruud Sterken (Hollandia)

Séllei Zoltán a Magyar Solymász Egyesület volt tagja

Solymosi Zoltán

Solymosi Bertold

Sumicz Gábor a Magyar Solymász Egyesület volt tagjelöltje

Szemző Péter a Magyar Solymász Egyesület tagja

Szikora Bendegúz

Szőllősy Panni

Terényi Gábor a Magyar Solymász Egyesület volt tagja, volt titkárhelyettese

Tóth Márton

Turcsányi Zoltán a Magyar Solymász Egyesület volt elnöke, a Magyar Solymász Egyesület tagja

(Prágayról itt és itt olvashatnak.)