hírek világkiállítás Károlyi József Kovács ZoltánBár 2020 nyaráig volt kinevezve miniszteri biztosnak a 2021-es vadászati világkiállításnak Károlyi József gróf, november 30-án felmentették, az irányítás december elsejétől a volt kormányszóvivőhöz, Kovács Zoltánhoz került - őt ugyanis kormánybiztosnak nevezték ki ugyan erre a feladatra.

 

December elsejétől Kovács Zoltán látja el "a  2021. évi „Egy a  természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat megrendezésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását", mint kormánybiztos – olvasható a november utolsó napján megjelent Magyar Közlönyben. 

A kormánydöntés értelmében Kovács

– "összehangolja a  Rendezvénysorozat megvalósításában őt segítő Szervezőbizottság, illetve a  közreműködő szervezetek, személyek és munkacsoportok feladatait, nyomon követi a  feladatok teljesítését, valamint rendszeresen tájékoztatja az érintetteket;

– ellátja a Rendezvénysorozatot érintő fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját;

– felelős a Rendezvénysorozat megvalósításában feladattal rendelkező állami szervekkel, gazdasági társaságokkal, az állami erdőgazdaságokkal, illetve társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért;

– összehangolja a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsnak a  Rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos tevékenységét és a különböző nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást;

– előkészíti a  Rendezvénysorozat költségvetési tervét, és gondoskodik a  rendelkezésre álló források zökkenőmentes felhasználásáról;

– javaslatot tesz a Kormány számára a fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában;

– koordinálja a  Rendezvénysorozat lebonyolításának végrehajtására létrehozott gazdálkodó szervezet (projektcég) tevékenységét."

Összefoglalva: Kovács Zoltán lett a világkiállítás első számú embere.

A nem túl hosszú kormányhatározatban a fentieken kívül közlik: "A kormánybiztos feladatai ellátása során együttműködik az  agrárminiszterrel, az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a  miniszterelnök kabinetfőnökével, a  feladatkörükben érintett miniszterekkel, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal. … A kormánybiztost tevékenységének ellátásában az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő tízfős titkárság segíti."

A határozat pikantériája, hogy nem az ágazati irányításért elvben felelős agrártárca segíti Kovács Zoltánt.

Bár a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely július végi határozata szerint mindez Károlyi József dolga lenne, ám őt Kovács kinevezésével egyidőben, indoklás nélkül felmentették tisztségéből.

hírek világkiállítás Károlyi József Kovács Zoltán

Károlyi partvonalra kerülése valójában senkit nem lepett meg. Miniszteri biztossá történő 2017-es kinevezése a miniszterelnökség akkori első emberéhez, Lázár Jánoshoz köthető. Amikor Lázár távozott a kormányból, a hozzá szorosan kötődők pozíciója is meggyengült. Károlyié olyannyira, hogy információink szerint két hónapig el sem készült a miniszteri biztosi kinevezésének aktuális, félévente szükséges meghosszabbításáról szóló miniszteri rendelet. Ez idő alatt a gróf még a munkahelyére sem tudott bemenni. Gulyás végül nyáron nem fél évre, hanem kettőre prolongálta a biztosi posztot. A november 30-i Hivatalos Értesítőben azonban Gulyás indoklás nélkül visszavonta Károlyi kinevezését.

Két hete lapunk is kereste Károlyi grófot, mivel egy évvel ezelőtti interjúban azt mondta: 2018 őszére "a vizuális csapatnak már dolgoznia kell addigra, a kiállítás tervezetének kész kell lennie, és a külföldi résztvevők hivatalos meghívásán is túl szeretnék lenni. Közben természetesen részt veszünk nemzetközi kiállításokon, ahol hirdetjük a 2021-es Világkiállítást." A megvalósításról kérdeztük a miniszteri biztos, ám semmiféle választ nem kaptunk tőle a kérdéseinkre.

Frissítés:

Kovács Zoltán a Facebookon osztotta meg gondolatait kinevezésével kapcsolatban: "

Új lendületet vesz a 2021-es vadászati világkiállítás előkészítése. December 1-jétől kormánybiztosként is tevékenykedem az "Egy a természettel" expo előkészítésében és szervezésében.

A feladat nagy és megtisztelő, igazi csapatmunka lesz!

Magyarország az 1971-es Vadászati Világkiállítás megrendezésével 50 éve letette névjegyét. Tapasztalataink és adottságaink csak erősödtek, de a 21. század elején arra van szükség, hogy meggyőző erővel és szakmai hozzáértéssel mutassuk be: az ember a természet elválaszthatatlan, szerves része: EGY A TERMÉSZETTEL.

Terveink szerint 2021 hagyományaink és a természet ünnepe lesz - nem csak a vadászoknak."

Az MTI a kinevezésről szóló hírében közli: "A korábban miniszteri biztosként dolgozó Károlyi József pozíciója megszűnik, de munkáját a világkiállítás előkészítésén eddig dolgozó más tisztségviselőkkel együtt a kormánybiztos munkaszervezetében fogja folytatni új minőségben."