Önköltséges, levelező tagozatot indít az Állatorvostudományi Egyetem, amelyen diplomásoknak nyújtanak vadkárbecslői képzést.

 

Dr. Marosán Miklós, az Állatorvostudományi Egyetem docense arról tájékoztatta lapunkat, hogy az egyetem vadkárbecslési szakértői feladatokra felkészítő, szakirányú továbbképzési szakot indít májustól. Az egyetem olyan szakembereket akar képezni, akik „vadkárbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkeznek – egyéb feltételek teljesítése mellett – alkalmasak jegyzői, közjegyzői, bírósági eljárásokban és magánfelkérések során a mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vadkárok és a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos károk pontosértékelésére, a vadkárokkal kapcsolatos szaktanácsadásra, szakmai ügyintézésre, a vadkárok körüli konfliktusok szakmai mediálására.”

A 3 féléves – félévenként 10 oktatási napot jelentő – levelező szak 2019. május 6-án indul Budapesten, félévenként 250 ezer forint önköltségi áron. Legkésőbb március 31. jelentkezhetnek azok, akiknek agrártudományokból, gazdaság- vagy természettudományokból, esetleg jogi, közigazgatási, rendészeti vagy katonai képzési területről legalább alapképzésben szerzett oklevele van.

A harmadik félévet lezáró, komplex záróvizsgához természetesen szakdolgozatot is be kell nyújtani majd. Utóbbi lehet „összetett vadkárbecslési felmérésről készített esettanulmány is. A szakdolgozat készítése alól felmentést kaphat, aki vadkárbecslési témában tudományos folyóiratban tudományos cikket publikált vagy tudományos konferencián előadást tartott és az előadás anyaga ISSN vagy ISBN számmal ellátott konferenciakötetben publikálásra került.”

További információkat az ÁTE Továbbképzési Csoportja tud adni az érdeklődőknek.