Ifjúságnevelő programból ingatlanvásárlás és kisfilm a vadászokról – ilyesmire költi a Vadászkamara a vadászoktól befolyó tízmilliókat. Arra voltunk kíváncsiak: miként szolgálja az elköltött pénzt a kitűzött célokat.

 

Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége még 2016. december 18-án fogadta el a kamara középtávú terveit. Ebben szerepel: "…az elnök egy feladatarányos finanszírozási rendszer kidolgozására tett javaslatot. Ennek értelmében a megyék automatikusan megkapnák az eddigi költségvetésük összegét, ezen felül pedig bizonyos feladatokhoz, programokhoz – például vadásznapokhoz, ifjúsági programokhoz…  vadászkamara a jövőben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a vadászat megismertetésére, megszerettetésére a fiatalabb nemzedékkel. Ezt szolgálja az „Ismerd meg a vadászokat!” elnevezésű program … Az új program országos jellegű lesz, de nem helyettesítheti a megyékben eddig is megrendezett kisebb-nagyobb, kifejezetten gyermekeknek szóló eseményeket."

Ennek a programnak bármiféle kidolgozott tematikáját, célját és az ehhez rendelt eszközrendszert sehol nem találtunk. Az OMVK hivatalos dokumentumai, elnökségi üléseiről szóló beszámolói között egyetlen egy említés sem szerepel arról, hogy bármilyen előrelépés történt volna a program érdekében.

Ennek ellenére 2018. április 13-án kiadott dokumentumban, amely a Kamara ezévi bevételeinek felhasználásról szól, ugyancsak szerepel az "Ismerd meg a vadászokat!” program. Az elnökség azt javasolja a küldöttgyűlésnek ebben, hogy hagyja jóvá a támogatandó programok között az "„Ismerd meg a vadászokat rendezvényeinek, továbbá az ezzel kapcsolatos megyei ingatlan és egyéb fejlesztések támogatását." Erre – és más, "a kamarai programokban szereplő feladatok támogatására" 91.073.00 forintot különített el az elnökség.

Egy 2018. július 9. dokumentum a "Kamara kiemelt programjainak finanszírozását" mutatja be. Eszerint a fenti 91 millió forint terhére beérkező "pályázatokat a Kamara központi apparátusa szakmai alapon áttekintette. Megvizsgálta, hogy a benyújtott pályázatok tartalmi elemei és céljai illeszkednek-e a négy kiemelt kamarai célhoz. 2018. június 29-én az Országos Elnökség döntött az eddig beadott pályázatokról." Összesen 14, támogatott pályázatot sorol fel az anyag. Ezekből tízet az „Ismerd meg a vadászokat" program terhére támogatott az elnökség.

Ilyeneket:

– Borsodban fél millióval " a megyében megvalósuló gyerekprogramokat"

– Fejér megyében a "Természet a művészetekben" programot (600 ezer),

– Pest megyében börzsönyi kirándulásokat gyerekeknek (500 ezer), 

– ugyancsak Pest megyében vadászkürtös tábort gyerekeknek (350 ezer), valamint gyerekeknek szóló vadászati kiállítást (300 ezer),

– Komárom-Esztergomban ifjúsági vadásztábort (1 millió),

– Nógrádban őzhívó tábort gyerekeknek (1.070 ezer)

– valamint a központi apparátus 4 millióért rendelt "vadászatot népszerűsítő kisfilmet".

Az "Ismerd meg a vadászokat" program a kezdeti előterjesztés szerint "országos jellegű lesz" – amit a fenti, támogatott rendezvények nem igazolnak vissza. Persze nem csoda, hisz a döntés óta eltelt másfél évben sem készült el a program célját, eszközeit, megvalósítását tartalmazó dokumentum.

Az elnökség szeptember 17. ülésén elfogadta a "megvalósulási jelentését":

– Komárom megyei vadásztábornak,

– a Fejér megyei művészeti programnak,

– és borsodi "2017-es programoknak", amelyeket 600 ezerrel támogattak.

A fentieknél azonban furcsább két pályázat, melyet az elnökség támogatásra méltónak talált az "Ismerd meg a vadászokat" program keretein belül:

– a baranyai területi szervezet 25 millió forintot,

– míg a Zala megyeiek 40 milliót kértek és kaptak ingatlanvásárlásra.

Mindkét pályázat "bemutató központ kialakításáról" is szólt. Többet azonban nem lehetett megismerni a tervekből az elnökségi dokumentumok alapján. Éppen ezért az OMVK vezetőségéhez – Jámbor László elnökhöz, és Bajdik Péter főtitkárhoz – fordultunk az alábbi kérdésekkel:

– Megkötötték-e már a nyertes pályázókkal a szükséges szerződéseket?

– Megtörtént-e már a megítélt összeg kifizetése?

– Szükség volt-e önrész biztosítására a pályázathoz?

– A többi pályázó a baranyai és zalai pályázat töredékét nyerte csupán, ám konkrétabban látszó programokkal, direkt módon, az ifjúságnak szóló versenyekkel, táborokkal. Mennyiben szolgálja a vadászok megismerését célzó ifjúságnevelési program céljait a baranyai és a zalai szervezet ingatlanvásárlása?

– Milyen módon tudja a Kamara vizsgálni, hogy egy-egy pályázó által megvalósított program hozzásegítette-e az "Ismerd meg a vadászokat" ifjúságnevelő programot a megvalósuláshoz?

– Mérik a vadászat elfogadottságát, ismertségét a különböző társadalmi csoportokban?

– A Küldöttközgyűlés 91.070.000 forintot hagyott jóvá a négy kiemelt program pályázati finanszírozására. A nyilvánosságra hozott dokumentum 81.920.000 forint elosztásáról szól. Mi a sorsa a fennmaradó 9.150.000 forintnak?

– Elkészült-e a vadászatot népszerűsítő kisfilm?

– Milyen módon választották ki a kisfilm készítőjét?

– Megtekinthető-e a kisfilm?

– Mi a céljuk a kisfilmmel? Hol fogják levetíteni? Hogyan jut el a fiatalokhoz?

Kérdéseinkre sem az elnöktől, sem a főtitkártól nem kaptunk választ.

Természetesen az két érintett, megyei szervezethez is intéztünk kérdéseket:

– Megtörtént-e az ingatlan megvásárlása?

– Hol van az ingatlan? Mekkora épületet és hozzá tartozó területet vásároltak meg?

– Mekkora területen alakítanak ki "bemutató központot"?

– Milyen tartalmi elemei vannak/lesznek a "bemutató központnak"?

– Kiknek szánják a "bemutató központot", mikor lehet látogatni?

– Mennyiben szolgálja az ingatlanvásárlás az "Ismerd meg a vadászokat" ifjúságnevelő program céljait?

– Biztosítottak-e önrészt a pályázathoz? Ha igen, mennyit?

– Milyen források állnak a rendelkezésükre a "bemutató központ" fenntartása érdekében? Mennyibe fog kerülni a "bemutató központ" fenntartása évente?

Fenti kérdéseinkre az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezetétől semmiféle választ nem kaptunk. A Zala Megyei Területi Szervezet titkára, Győrvári Attila pedig közel tucatnyi kérdésünkre annyit válaszolt: "A pályázati cél megvalósítása folyamatban van, eredményéről időben tájékoztatni fogjuk."

A baranyai szervezet esetében arra is rákérdeztünk: a kötelezően nyilvánosságra hozandó dokumentumaikat (közadatok, beszámolók, a bizottságok tagjai és munkájuk) mikor szándékoznak elérhetővé tenni? Jelenleg ugyanis az OMVK Baranya megyei Területi Szervezet honlapján mind a Közadatok, mind a Beszámolók, mind a Bizottságok, mind a Vadászszövetség aloldal teljesen üres.

Erre sem kaptunk semmiféle választ.

Amint azok a választott vagy kinevezett vezetők, akik a vadászok érdekképviseleti szervezetét vezetik, döntenek a vadászok által befizetett milliók sorsáról válaszolnak e pénzek átlátható felhasználását firtató kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.