hírek zubehőr elsősegélycsomag OMVK FMA társasvadászatok kezdetével megszaporodtak az ellenőrzések is a vadásztársaságoknál. Egyre több helyen kérik számon az új egészségügyi csomag meglétét. Ha ezen elbukik valaki, akár az engedélyébe is kerülhet.

 

Lapunknak több vadászatra jogosult is jelezte: rajtaütésszerű ellenőrzéseken kérik rajtuk számon az előírt egészségügyi csomag meglétét. Mégpedig nem is akármilyet: a vadászati törvényhez kapcsolódó, áprilisban életbe lépett végrehajtási rendelet újfajta csomag meglétét írja elő. Ha ezzel nem rendelkezik a vadász vagy a társasvadászatot szervező, a legkevesebb, hogy bukja az aktuális vadászatot.

A végrehajtási rendelet 74. paragrafusának első bekezdése írja elő: "Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas vadászat színhelyére az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydobozt kell vinni. Erről, valamint az elsősegélynyújtó felszerelések szükség szerinti pótlásáról a vadászatvezető gondoskodik. Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles „A” kategóriájú elsősegélycsomagot magánál tartani."

hírek zubehőr elsősegélycsomag OMVK FM

Az új egészségügyi csomag tartalma

A rendelkezéssel kapcsolatban több ellentmondás is akad. Mindenek előtt: az említett MSZ 13553-as szabványt egy rendszerváltás előtti, 15/1972-es egészségügyi miniszteri rendelet rögzíti, amely azonban 2009. január elsejével már nem hatályos. Vagyis hivatalosan, jogszabályszerűen nincs ilyen szabvány. Azaz: mégiscsak van. Ugyanis a Magyar Szabványügyi Testületnél létezik az MSZ 13553-as tétel, emellett a "közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről" szóló 6/1990-es miniszteri rendelet melléklete szabályozza, mit kell tartalmaznia az egyes járműtípusok esetében az elsősegélycsomagnak. A végrehajtási rendeletben említett "A" kategóriájú elsősegélycsomag pedig motorosok számára előírt felszerelés. (E jogszabály tételesen felsorolja a ládában tartandó eszközöket, azonban szót sem ejt a hivatkozott szabványról.)

A fentiekből is látszik: nem árt mélységében ismerni a magyar joganyagot, hiszen a törvény nem ismerete nem mentesít be nem tartásának jogkövetkezményeitől.

Az április vége óta előírt, új egészségügyi csomaggal kapcsolatban fontos tudni: minden vadásznál ott kell lennie minden vadászaton. Ez érvényes a külföldi bérvadászokra is - esetükben a vendéglátónak vagy a vadászat szervezőjének kell gondoskodnia a megfelelő felszerelésről.

A társasvadászatok szervezőire más feladat is hárul: a vadászaton résztvevők számának arányában az egyéni felszerelésnél jóval nagyobb és összetettebb egészségügyi felszereléssel kell rendelkezniük.

hírek zubehőr elsősegélycsomag OMVK FM

Létszámtól függően ilyen felszereléssel kell rendelkezniük a vadászatszervezőknek.

Amennyiben egy ellenőrzés során nem tudják felmutatni a szükséges elsősegélycsomagot, illetve ládát, úgy a vadászatot azonnal fel kell függeszteni. Ugyan ez érvényes az egyéni vadászaton résztvevőre is, ha nincs nála a megfelelő csomag. És ez csak a kezdet. A büntetések legmagasabb szintje azonban ismét homályba vész. A törvény ugyanis csak azt írja elő, hogy a vadásznak magánál kell hordania az egészségügyi felszerelést. Arról már nem rendelkezik, hogy ennek hiánya a vadászat rendjének megsértése lenne. Ahogy arról sem találtunk semmit, vajon milyen szankciókkal élhet a vadászati hatóság a csomag hiányában. Végső soron akár a vadászengedélyt is bevonhatják, hisz nincs normatív gátja a büntetések kiszabhatóságának.

hírek zubehőr elsősegélycsomag OMVK FM

A legnagyobb kiszerelés tartalma, 100-200 fős rendezvényekre már ilyen kell.

Lapunk felvette a kapcsolatot az Elsősegélydoboz Kft-vel, ahol arról tájékoztattak bennünket: az utóbbi hetekben kezdődött csak – az ellenőrzések hatására - a vadászok rohama az új felszerelésekért. Épp ezért szinte lehetetlen minden vásárlói igényt azonnal kielégíteni, annak ellenére, hogy épp a vadászok érdeklődése miatt emelt kapacitásban igyekeznek kiszolgálni a vevőket.

Felvettük a kapcsolatot a végrehajtási rendeletet jegyző agrártárcával és az Országos Magyar Vadászkamarával is. Arra voltunk kíváncsiak: elégségesnek tartják-e az érintettek tájékoztatását a jogszabály változásáról. Emellett rákérdeztünk: alkalmas-e a motorosok számára előírt elsősegélycsomag a vadászaton előforduló balesetek ellátására?

Az OMVK válaszában – miközben egyértelműen cáfolta azt a híresztelést, hogy kamarai kezdeményezésre módosították volna az egészségügyi felszerelésre vonatkozó részt – szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a végrehajtási rendeletben szereplő szabványt korábban eltörölték. A csomag hiányának lehetséges jogkövetkezményeiről sincs a Kamarának információja.

Amint a földművelésügyi tárca válaszait megkapjuk, cikkünket frissítjük.