hírek zuberőr elsősegélycsomag Fölművelési MinisztériumÚjabb anomáliára bukkantunk a vadászaton kötelező egészségügyi csomaggal kapcsolatban. Míg a sportvadászoknak egy nemlétező szabvány szerinti elsősegélycsomagot kell maguknál tartaniuk, addig a hivatásosoknak csupán "egyéni sebkötözőt".

 

Egy magánszeméllyel, az agrárkamarával és egy minisztériummal egyeztetett a földművelésügyi tárca, mielőtt arról döntött volna: a motorosoknak előírt "A" típusú elsősegélycsomagot kell a vadászoknak maguknál tartaniuk – tudtuk meg a tárcától érkező válaszokból. Korábban jeleztük: az Országos Magyar Vadászkamarával nem tárgyaltak a kérdésről a végrehajtási rendelet megalkotása előtt. Információink szerint az Országos Mentőszolgálat véleményére sem voltak kíváncsiak a tárcánál. Arról részletesebb tájékoztatást nem kaptunk, hogy ki is volt az az egy magánszemély, illetve minisztérium, akivel közösen döntöttek a csomagról.

Azt azonban megtudtuk, miért éppen a közúti balesetek helyszíni ellátására kialakított eü pakkot rendelték a vadászokhoz: "Az előírás révén egységesítésre kerültek a szabványcsomagok, a normaszöveg szerint a szabványnak megfelelő tartalmú csomagok összetétele a jövőben az előírás révén pontosan meghatározható, a szakavatott orvosi segítség megérkezéséig a sérülések ellátására megfelelő. A jogalkotó az egyéb szakterületeknek való megfelelőséget nem vizsgálta." – áll az FM-től kapott tájékoztatásban.

Arra a kérdésre, hogy milyen következményei vannak az előírt egészségügyi csomag hiányának, az agrártárca a következőt válaszolta: "A jogszabályi előírások ezen a téren nem változtak, a vadászathoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetve az előírtak hiányában követendő eljárásokkal kapcsolatban új előírás nem lépett hatályba." A konkrét válasz hiányának értelmezését olvasóinkra bízzuk. Az azonban bizonyos: sem a vadászati törvény, sem a végrehajtási rendelet nem sorolja fel a csomag hiányát, mint a vadászat rendjét megsértő magatartásformát. Ebből számunkra az következik, hogy a legkomolyabb szankció csupán annyi lehet, hogy meg kell szakítania annak a vadászatát, aki az elsősegélycsomagot nem tartja magánál.

A tárca szerint amúgy nincs ellátási hiány az egészségügyi csomagból - ennek némiképp szerkesztőségünk tapasztalatai ellent mondanak.

hírek zuberőr elsősegélycsomag Fölművelési Minisztérium

Mint korábban jeleztük: a törvény és a végrehajtási rendelet általánosságban "vadászról" beszél az egészségügyi csomag kapcsán. Azonban a végrehajtási rendelet XI. mellékletében taxatív felsorolást találunk a hivatásos vadászok kötelező felszerelését illetően. Itt mindössze annyi olvasható: "egyéni sebkötöző felszerelés", utalás sincs "A" típusú elsősegélycsomagra. Az ellentmondást a tárca úgy oldja fel, hogy "a jogszabály alapján „Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles „A” kategóriájú elsősegélycsomagot magánál tartani.” Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a „minden vadász” kategóriába a hivatásos vadász is beletartozik."