A kormány módosította az idei költségvetést, hogy az eddig vadászati világkiállításnak titulált rendezvény előkészítésére rendelkezésre álljon 7 milliárd forint. De a határozat már csak "vadászati kiállítást" emleget.

 

Három részletben, összesen 7 milliárd forintot különít el a rendkívüli kormányzati tartalékból a kabinet a 2021-es vadászati expó előkészítésének érdekében - olvasható a legújabb Magyar Közlönyben. 

A határozat szöveges része szerint: "A Kormány a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímet a 32. A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása jogcímcsoporttal, valamint a  21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet a  4. Részesedésvásárlás jogcímcsoporttal egészíti ki."

A hosszadalmas, jogi megfogalmazás érdekessége, hogy a határozat már nem tartalmazza a "világkiállítás" kifejezést. A korábbi, a témához kapcsolódó kormányhatározatok még mind „2021. évi „Egy a természettel” világkiállítás (a továbbiakban: Világkiállítás)"-ként hivatkoztak a rendezvényre - azonban a hvg.hu írta meg nemrég, hogy a világkiállítások rendezését koordináló francia Bureau International des Expositions iroda nem tud arról, hogy Magyrország 2021-ben vadászati világkiállítást rendezne. Márpedig ehhez az ő hozzájárulásuk elengedhetetlen.