hírek zubehőr éjjellátó parlamentEzúttal parlamenti képviselők tettek hitek amellett, hogy ne csak hivatásos vadászok használhassanak éjjellátó keresőtávcsövet.

 

Megvitatták a parlamentben annak a törvény-módosító tervezetnek a vitája, amely egyebek mellett az idén életbe lépett vadászati jogszabályt is megváltoztatná. Amint arról korábban lapunk is beszámolt, az agrárkamara elnöke, a fideszes Győrffy Balázs és Font Sándor nyújtotta be a javaslatot, amelynek egyik pontja rögzítené: a hivatásos vadászok vadkárelhárító vadászatok alkalmával is használhatnának éjjellátó keresőtávcsövet.

A jelenlegi szabályozás szerint a vadászat rendjének megsértése "az elektronikus optikai eszköz használata, kivéve azon céltávcsöveket, amelyekben elektronikusan megvilágított irányzék segíti a célzást, a megvilágított íjászirányzékot, a kézi, illetve a kereső-, vagy céltávcsőbe épített lézeres távolságmérő eszközt."

hírek zubehőr éjjellátó parlament

Győrffy Balázs, országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

Bár Győrffyék javaslata nem szélesítené az éjjellátó keresőtávcsövek használatának lehetőségét, a tervezet vitája során a jobbikos Magyar Zoltán amellett érvelt, hogy az elektronikus optikák alkalmazásának lehetőségét minden vadász számára meg kellene nyitni. Szerinte ez könnyítené a vad beazonosítását, ezzel segítve a vadász döntését az elejtésről. Magyar szerint ez az engedmény a vad védelmét is szolgálná.

Az előterjesztő zárszavában egyetértett az ellenzéki képviselő érvelésével és maga is az éjjellátók használatának kiterjesztését támogatta. A parlamenti honlap tanúsága szerint azonban ilyen irányú módosító javaslatot mindeddig senki nem fűzött a tervezethez.

Az éjjellátó használatával kapcsolatos vita évek óta napirenden van a vadászok, illetve a vadászati hatóságok, érdekképviseletek között. A vitát idén tavasszal az OMVK javaslatára a földművelési tárca zárta le – úgy tűnik, ideiglenesen. Az új vadászati törvény korábban idézett passzusa mellett tartalmazza azt is: tiltott vadászati eszköznek minősülnek az "elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök. Ezt a passzust az FM végrehajtási rendelete azzal egészítette ki: "tiltott vadászati eszköz vadászaton történő birtoklása is” tilos. Vagyis a kamara egyértelműen letette a voksát az éjjellátó optikák – legyen kereső-, vagy céltávcső – teljes betiltása mellett.

hírek zubehőr éjjellátó parlament

Vadászetikai érvei mellett a kamara általában azzal magyarázza elzárkózását, hogy amúgy sincs szükség éjjellátó optikák alkalmazására, hiszen sötétben kizárólag vaddisznóra, sakálra, borzra és rókára lehet vadászni a jogszabályok alapján. A szőrmés kártevők elbírálására pedig nincs szükség. Vaddisznó esetében pedig általában vadkárelhárító vadászatra kerül sor éjszaka, ilyenkor pedig lámpát, adott esetben pedig fegyverlámpát is használhat a vadász.