Módosítaná a hatályos vadászati törvényt a kereszténydemokrata Simicskó István. Beadványa lényege: ezentúl nem csupán agárral, hanem erdélyi kopóval is lehetne vadászni.

 

A törvénymódosításhoz részletes, szakmai indoklást nem csatolt a képviselő, ezzel szemben az általános indoklása szerint azért van szükség a változtatásra, mert:

“A vadászati törvény hatályos szövege alapján a terelővadászat során használhatók hajtókutyák is, ugyanakkor a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé az erdélyi kopó használatát nagyvad terelővadászatán. A 45 centiméternél magasabb marmagasságú kutyával folytatott vadászat nagyvad terelővadászatán a vadászat rendje megsértésének minősül.

A védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat értelmében az erdélyi kopó magyar nemzeti kincs. A fajta adottságainak megőrzéséhez indokolt a fajta munkakészségének fenntartása, nagyvad terelővadászatán történő használatának lehetővé tétele.”

Ennek megfelelően írná újra a vadászat meghatározását: „(1) Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madárral, magyar agárral, illetve erdélyi kopóval és engedélyezett módon vadász által, vadászterületen történő elejtésére, vagy elfogására irányuló tevékenység.” Ezzel együtt minden bekezdés, ahol a magyar agárról szó esik, azonos szöveggel az erdélyi kopó is megjelenik. Így például: „f) erdélyi kopóval való vadászat esetén kopózásra feljogosító kiegészítő vizsgával, és vadászatra alkalmas erdélyi kopóval” (rendelkezik.)”

Emellett: “A Vtv. 71. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A vadászat rendje megsértésének minősül)

„3. a nagyvad terelővadászatán a 45 centiméternél magasabb marmagasságú kutyával folytatott vadászat. Ez alól kivételt képeznek a sikeres vadászati alkalmassági vizsgát, illetve az ezzel egyenértékű képesség-, illetve munkavizsgát tett, és származási igazolással rendelkező, vagyis igazolhatóan erdélyi kopónak minősülő hajtóebek;”.