hírek vadászat FM vadaskertA barlangok nyilvántartásának módosításáról szóló rendelet-tervezetbe rejtett el az agrártárca változtatásokat egyes vadgazdálkodási eljárásokról. Vadaskertek, fácánok és korrupt hivatalnokok a célkeresztben.

 

Miután lapunk tegnap beszámolt arról, hogy a vadgazdálkodási tájegységek tervezését szabályozó rendelettervezetet mindössze 24 órás társadalmi vitára bocsátotta, a kormány honlapjáról még kedd délután – elvileg jópár órával a határidő lejárta előtt – eltűnt az előterjesztés. Természetesen az okokról kérdeztük a szaktárcát, ám mindeddig nem kaptunk magyarázatot.

Ahogy azt sem indokolta meg az FM, hogy miért a barlangok nyilvántartásáról szóló kormányrendelet-tervezetben lehet rábukkanni az "egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról" című előterjesztésre. Ez a szöveg is társadalmi vita tárgya, november 20. a véleményezési határidőt. Minthogy az agrártárca kérdéseinkre mindez idáig nem válaszolt, azt sem tudjuk, az érintettek közül hányan találták meg a barlangok közé rejtett vadgazdálkodást.

hírek vadászat FM vadaskert

A mindössze 8 bekezdésnyi joganyag – ahogy a címe is ígéri – elsősorban eljárásjogi kérdéseket szabályoz. Így például rögzíti, hogy a vadaskertek létesítésének engedélyezése során az országos vadászati hatóság kikéri a helyi vadászati hatóság véleményét. E kitétel érthető, ám furcsa, ha összevetjük azzal: a tájegységekről szóló tervezet megtiltaná újabb vadaskertek létesítését.

Ugyancsak a kerteket érinti: "A vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a vadászati hatóság – a létesítési engedélyben meghatározottak, továbbá az éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint – vadászati évenként engedélyezi. Az engedélyben meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez kizárólag vadaskerti felhasználásra, külön „Z” (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki." Ezzel folytatódna a vadaskerti állomány hasznosításának megkülönböztetése a szabadon élő vadállományétól. Jelenleg a vadászati törvény csak a trófeabírálatkor teszi kötelezővé, hogy jelezzék, ha a trófea vadaskertből származik.

A vadaskertekben történő vadászatokat is szigorú adminisztrációhoz kötné az FM: "A vadasparkban történő vadállomány-szabályozó vadászatról szóló engedélyben meg kell határozni az állományszabályozó vadászattal érintett vad faját, ivarát, korosztályát, a vadászat módját, időpontját, valamint az állományszabályozást végrehajtó személyeket."

hírek vadászat FM vadaskert

A fácántyúk vadászatát a tervezet engedélyhez kötné, amelyben meg kellene határozni a vadászatra vonatkozó "kibocsátás feltételit, a hasznosítás mértékét és feltételit, valamint a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét."

A hivatali korrupció lehetőségét szorítaná vissza a rendelet-tervezet utolsó pontja: "A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő nem járhat el olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében, ahol az eljárás kezdetét megelőzően, egy éven belül a vadászatra jogosult által meghívott vendégvadászként vagy tagként vadászott."