hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási AdattárA gödöllői Országos Vadgazdálkodási Adattár nyilvánosságra hozta a 2017 márciusa és 2018 február vége közötti vadászati év eredményeit számokban. A jelentés főbb megállapításait ismertetjük.

 

A Csányi Sándor professzor vezette Országos Vadgazdálkodási Adattár kiadványa szerint a 2017/2018. vadászati évben összesen 66.614 db trófeát bíráltak el. Ennek

– 62,2 százaléka őzbak,

– 22,5 százaléka gímszarvas agancs,

– 7,8 százaléka vadkan agyar­,

– 5,7 százaléka dadámlapát,

– 1,8 százaléka mufloncsiga.

Külföldi vadászok a tavalyinál 1,7 százalékkal több trófeát zsákmányolta – összesen 25.918 darabot –, ennek ellenére a bírálatokon belül 1,1 százalékkal csökkent a részarányuk, most 38,9 százalék.

Az Adattár legfontosabb megállapításai

– "az elmúlt 3-5 évben elkezdődhetett a nagyvadlétszámok stabilizálódása. Az elmúlt évtizedben erősen megemelt lelövések fenntartása azonban szükséges ahhoz, hogy a nagyvadfajok létszáma és a nagyvadvadkár konfliktusok is csökkenjenek."

– "A nagyvad lelövések erős növelése nem vezetett az állományok vélt összeomlásához és az évenkénti trófeabírálati eredmények alapján az átlagos minőség 2010 óta nem romlott, hanem országosan kissé javult. A 2018. folyamán megjelent vadgazdálkodási tájegység rendeletek, a tájegségi vadgazdálkodási tervezés bevezetése az az eszköz, amivel a mennyiségi szabályozás és a minőség megőrzése biztosítható lesz a jövőben."

– "Az apróvadfajok létszáma és hasznosítása folyamatosan csökken, aminek megállítása tudományosan megalapozott, érdemi lépéseket tesz szükségessé. Ennek fő feltételei a mezőgazdasági termelőkkel való együttműködés az élőhelyek megőrzése és növelése érdekében, az adatokra alapozott alkalmazkodó vadgazdálkodás bevezetése, a ragadozók kompomisszumok nélküli szabályozása (pl. róka, borz és aranysakál) és a vaddisznó mezőgazdasági területeken való megtelepedése elleni minden törvényes eszközzel való fellépés."

Gímszarvas

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

"A gímszarvas jelentett állománya 2017. tavaszán 101.464 példány volt, amely 1,64 százalékkal volt több, mint a 2016. évi tavaszi állomány. A 2017/2018. vadászati évben 58.068 gímszarvas került terítékre, amely 5,44 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A jelentett gímszarvas létszám 2018. tavaszán 111,.50 példány volt, 9.84 százalékkal több az előző évinél. A teríték elmúlt években történt megemelése nem okozta az állomány érdemi csökkenését, a magas hasznosítási arány (57,23 százalék) pedig azt jelzi, hogy az állomány tényleges létszáma is magasabb a jelentésekben szereplőnél. A 2017/2018. vadászati évben 14.960 db szarvas agancsot bíráltak, amelyek 29,6 százaléka volt érmes (4.428 db). Közülük 466 arany-, 1.510 ezüst- és 2.452 volt a bronzérmes. A fiatal korosztály a teríték több mint felét tette ki (54,6 százalék) ebben a vadgazdálkodási évben is.

Dámvad

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A dámszarvas jelentett állománya 2017. tavaszán 34.725 példány volt, amely a 2016. évi tavaszi állománynál 2.91 százalékkal volt több. A 2017/2018. vadászati évben 13.730 dám került terítékre, ami 4.29 százalékkal kevesebb az előző évinél. A jelentett létszám 2018. tavaszán 35.630 példány volt, amely 2.61 százalék növekedést jelent. A teríték­ megemelése és a magas hasznosítási arány (39.54 százalék) sem okozta az állomány érdemi csökkenését. A 2017/2018. vadászati évben 3.825 db dámagancsot bíráltak, amelyekből 1.167 volt érmes. Az érmesek közül 447 arany-, 342 ezüst- és 378 bronzérmes volt.

Őz

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

Az őz jelentett létszáma 2017. tavaszán 361.458 példány volt, amely 4,153 őzzel több (1.16 százalék) a 2016. évi tavaszi állománynál. A 2017/2018. vadászati évben 113.631 őz került terítékre, amely 0.02 százalékos csökkenést jelent az előző évi terítékhez képest. A jelentett őzlétszám 2018. tavaszán 381.622 példány volt (5.58 százalékos emelkedés). Az elmúlt 5 vadászati évben az őzállomány hasznosítása meghaladta a százezret, ami a 2000-es évek kezdetéhez képest az őz hasznosításának megkétszereződését jelenti. Figyelembe véve az őz magas húsértékét, ez a növekedés a vadgazdálkodók számára egyre jelentősebb bevételi forrás az alföldi, apróvadas területeken. A 2017/2018. vadászati évben 41.420 őzagancsot bíráltak, ebből 4,614 érmes, amelyek közül 828 arany-, 1,567 ezüst- és 2,219 bronzérmes volt

Muflon

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A muflon jelentett állománya 2017. tavaszán 10.819 példány volt, amely 10.4 százalékkal volt kevesebb, mint a 2016. évi tavaszi állomány. A 2017/2018. vadászati évben 3.623 muflon került terítékre, amely 1,37 százalékkal több, mint az előző évben. A jelentett muflonlétszám 2018. tavaszán 13.250 példány volt, ez 22.47 százalékos állománynövekedést jelez. A 2017/2018. vadászati évben 1.175 db mufloncsigát bíráltak, melyekből 513 érmes, ezek közül 137 arany-, 176 ezüst- és 200 bronzérmes volt.

Vaddisznó

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A vaddisznó jelentett állománya 2017. tavaszán 102.600 példány volt, amely 0,9 százalékkal volt több a 2016. évi tavaszi állománynál. A 2017/2018. vadászati évben 158.079 vaddisznót ejtettek el, amely 10,48 százalékkal több az előző évi terítéknél. A jelentett vaddisznólétszám 2018. tavaszán 105.196 példány volt, amely 2,53 százalékos növekedést jelez az előző évi adatokhoz képest. (A vadállománybecslés magyarországi problémáiról itt írtunk korábban.)

A vaddisznó területi terjeszkedése az utóbbi években lényegében az egész országot lefedte és a hasznosítás eddigi növelése legfeljebb a létszám növekedésének megállapítására volt elég. 

A 2017/2018. vadászati évben 5.234 db vadkanagyarait bírálták, melyekből 1,896 volt érmes, ezek közül közül 212 arany-, 488 ezüst- és 1,196 bronzérmes volt. 

Apróvad

A mezei nyúl jelentett állománya 2017. tavaszán 387.561 példány volt, amely 6,5 százalékkal kevesebb volt a 2016. évi tavaszi állománynál. A 2017/2018. vadászati évben 54.715 mezei nyúl került terítékre (12,89 százalékos csökkenés) és 19.579 példányt fogtak be (17,22 százalékos csökkenés). Az előző évhez képest a mezei nyúl hasznosítása 14,07 százalékkal kevesebb volt az előző évinél. A hasznosított mennyiségen belül 2017-ben nőtt a lelövés aránya és csökkent a befogás részesedése. A jelentett létszám 2018. tavaszán 381.673 példány volt (1.5 százalékos csökkenés). 

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A fácán jelentett állománya 2017. tavaszán 558.771 példány volt, amely 22.747 darabbal (3.91 százalékkal) kevesebb volt a 2016. évi tavaszi állománynál. A fácánkibocsátás mennyisége a 2017/2018. vadászati évben 7,92 százalékkal, 514.577 példányra nőtt, a teríték nagysága 0,9 százalékkal, 378.527 példányra csökkent. A fácán jelentett létszáma 2018. tavaszán 556.182 példány volt, amely azt jelzi, hogy az állomány nagysága 0,46 százalékkal csökkent.

A fogoly jelentett állománya 2017. tavaszán 12.357 példány volt, amely 12,33 százalékkal kisebb a 2016. évi tavaszi állománynál. A fogoly kibocsátáshoz kötött terítéke 2017-ben 2,740 példány volt, ez 25,65 százalékos csökkenés. A jelentett fogolylétszám 2018. tavaszán ismét alacsonyabb volt az előző évinél, 11.581 példány, ami 6,28 százalékos visszaesés. 

A 2017/2018. vadászati évben a tavaszi vonulás-monitoring vizsgálatok keretében 2.059 erdei szalonka lelövésére került sor. 

A vetési lúd (812 példány, 29,76 százalék) és a nagy lilik terítéke is csökkent (9.424 példány, 3,96 százalék) a 2017/2018. vadászati évben.

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A 2012. év óta vadászható nyári lúd terítéke 2.470 példány volt, ami 21,46 százalékos csökkenést jelent.

A 2017/2018. vadászati évben összesen 26.067 tőkésréce került terítéke, amely az előző évhez képest 39,17 százalékos csökkenést mutat. E vadászati évben 65.171 példány röptetett récét is lőttek, ez az adat 3,5 százalékkal kisebb a korábbinál. 

A szárcsa terítéke a 2017/2018. vadászati évben 370 példány volt, amely az előző évhez képest 55,15 százalékos csökkenést jelent. 

A 2017/2018. vadászati évben a balkáni gerle elejtések száma nőtt (66.336 példány, 37,98 százalék), míg az örvös galamb (6.762 példány, 0.57 százalék) zsákmánya kis mértékben csökkent

Kártevők

A dolmányos varjú (23.939 példány, 0,75 százalék) és a szarka (42.459 példány, 18.84százalék) zsákmánya nőtt, a szajkó (14.125 példány, 5,83 százalék) terítéke pedig csökkent a 2017/2018. vadászati évben.

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

Az előző vadászati évhez képest a 2017/2018. vadászati évben nőtt a róka (72.694 példány, 5,18 százalék) és a borz (10.347 példány, 24,81 százalék) kilövési és csapdázási eredményessége. A kóbor kutya (3.772 példány, 12.99 százalék) és a kóbor macska (5.219 példány; 16,75 százalék) lelövések száma egyaránt csökkent.

A 2017/2018. vadászati évben több nyest (1.508 példány, 18,65 százalék), de kevesebb üregi nyúl (857 példány, 49,44 százalék), házi görény (334 példány, 17.53 százalék) és pézsmapocok (38 példány, 48.65 százalék) le1ö­vését jelentették. A nyestkutya (4 példány) és a mosómedve (8 példány) száma elhanyagolható mértékű.

hírek vadászat Országos Vadgazdálkodási Adattár

A 2017/2018. vadászati évben 5.831 aranysakál (38.01 százalék) lelövését jelentették, továbbra is elsősorban Baranya, Bács-Kiskun és Somogy megyékből. Az aranysakál terítékének növekedése változatlanul exponenciális ütemű.

Pénzügyi mérleg

A 2017/2018. vadászati évben a vadgazdálkodás országos pénzügyi mérlege pozitív volt. Folyóértéken a vadgazdálkodás összesített bevételei 22.231 millió Forintról 25.826 millióra, 16,17 százalékkal emelkedtek, míg a költségei 20.917 millióról 23.383 millióra, 11,79 százalékkal nőttek. Az ágazat a 2017/2018. vadászati évet plusz 2.442 millió forintos egyenleggel, 85.85 százalékos emelkedéssel zárta.