Az 1928-as éreskújvári konferenciára, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács megalakulására emlékeztek a szlovák és a magyar vadászati szervezetek december 7-én, Érsekújváron.

 

Egy a vadászattal és a vadgazdálkodással foglalkozó nemzetközi szervezet alapításának gondolata először 1910-ben merült fel a Bécsi Vadászati Kiállítás alkalmával. Ezt az ötletet 1926-ban Prof. Antonin Dyk vetette fel ismét, majd Maxime Ducrocq francia jogász, gróf Károlyi Lajos, gróf Rudolf Colloredo Mannsfeld és gróf Pálffy Pál összefogásának eredményeként 1928 novemberében nemzetközi konferenciát rendeztek Érsekújvárott azzal a céllal, hogy megvitassák egy nemzetközi vadászati szervezet alapításának lehetőségét. Számos megbeszélésre Károlyi gróf közeli, tótmegyeri birtokán került sor. A konferencia eredménye az Érsekújvári deklaráció lett, amely felhívás volt egy nemzetközi vadászati tanács megalapítására "Nemzetközi Vadászati Tanács" (Conseil International de la Chasse) névvel. Ezzel párhuzamosan létrehoztak egy bizottságot, ami e szervezet alapító okiratát dolgozta ki. A CIC első, alapító közgyűlésére Párizsban, 1930-ban ez alapján került sor.

A CIC tagsága ma 32 kormányból, egyetemekből, civil szervezetekből valamint magánszemélyekből és tudományos szakértőkből áll. Az előbbi tagság összesen 82 országból kerül ki. Ez a tudásalapú hálózat ajánlásokat fogalmaz meg, tudományos konferenciákat szervez és a vadvilág megőrzéséhez és fenntartható hasznosításához kapcsolódó programokat támogat. Negyven ország nemzeti delegációi gondoskodnak a CIC helyi tevékenységeiről.

A megemlékezés során a résztvevők felidéztek az alapítók gondolatait. A CIC vezérigazgatója, Marghescu Tamás ünnepi beszédében felidézte: a szervezet alapítása idején, az első világháború vége, a trianoni döntés szétválasztotta a nemzeteket, de a természet és a vadvilág iránti tisztelet újra barátságot tudott teremteni nemzetek között. Innen indult néhányak látomása egy nemzetközi szervezetről a vadvilág megőrzéséről – ma már tudjuk: igazuk volt. Az első közgyűlés súlyát mutatja, hogy a résztvevő államokat a legmagasabb szinten képviselték - az Egyesült Államokat például a későbbi elnök, Roosevelt. Vezérigazgató elmondta: a CIC ma már több tízmillió vadászt képvisel, kormányok közötti szervezetként több mint 30 állam törvényalkotásában fejt ki lobbitevékenységet a természet, a vadvilág érdekében