hírek Vadgazdálkodási Alap Jámbor László OMVKElsősorban élőhelyfejlesztésre és apróvad-gazdálkodásra lehet pályázni most először a Vadgazdálkodási Alap 200 milliós keretére. Az összeg jövőre a háromszorosára emelkedik. Jámbor Lászlóval, a kamara elnökével beszélgettünk az Alapról.

 

– A napokban írta ki az OMVK az első pályázati felhívást a Vadgazdálkodási Alap terhére. Az új kezdeményezés még nem teljes költségvetéssel működik. Mennyi pénzre lehet pályázni az első körben?

– Az Országos Magyar Vadászkamara országos küldöttközgyűlése 2017. április 27-én módosította a kamara Alapszabályát. Az Alapszabály módosítás gerincét a kamara gazdálkodásával kapcsolatos kérdések adták. Bekerült az alapszabályba a feladatarányos finanszírozás, amely bevételeink területi szervezetek és a központ közötti elosztását rögzíti, továbbá meghatároztuk a központba kerülő források felhasználásának irányait is. Ezek: a központi költségvetés finanszírozása, a Vadgazdálkodási Alap feltöltése, továbbá – maradványelv alapján – a kiemelt kamarai célok támogatása. Az országos küldöttközgyűlés a 2017. évi bevételekből kettőszázmillió forintot különített el a Vadgazdálkodási Alap feltöltésére. Folyamatban van a vadászati törvény végrehajtási rendeletének módosítása, amely a 2004. óta változatlan összegű vadászjegy árát évi tízezer forintról húszezer forintra növelné. Amennyiben ez megvalósul, további hatszázhúsz-hatszázötven millió forint kerülhet az alapba, mivel a vadászjegy árának emeléséből származó többletbevétel teljes összegét erre a célra kívánjuk felhasználni. Így induláskor több mint nyolcszáz millió forint állhat rendelkezésünkre a pályázati célok finanszírozására. 

– Elsősorban az apróvad-gazdálkodással, az élőhelyek minőségének és vízellátásának javításával kapcsolatos pályázatokat várnak. Miként választották ki a támogatandó témákat? 

– Vadgazdálkodásunk előtt számtalan megoldandó szakmai kérdés áll. Úgy ítéltük meg, hogy ezek közül a legégetőbb apróvad-gazdálkodásunk helyzetének javítása. Ezért első körben olyan pályázati célokat határoztunk meg, melyek segíthetik a vadászatra jogosultakat az apróvad szempontjából kiemelten fontos életfeltételek biztosításában. Ebbe a körbe tartozik az élőhelyfejlesztés, a vadászterületek vízháztartásának javítása, a ragadozógyérítés, továbbá a törzsállomány pótlása és a hagyományos, természetszerű nevelési módszerek kialakítása. 

hírek Vadgazdálkodási Alap Jámbor László OMVK

– Kik pályázhatnak? Mi számít "jó pontnak"? 

Pályázatot a bejegyzett vadászatra jogosultak, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be. A pályázatok elbírálásakor előnybe kívánjuk részesíteni azokat a pályázókat, akik a pályázati feltétekben rögzített önrésznél nagyobb saját erőt vállalnak, több egymással összefüggő témában pályáznak (a jövőben kiemelt cél lesz a komplexitás), valamint ha a szomszédos területek összefogva, konzorciumi formában nyújtják be pályázataikat. 

– A Vadgazdálkodási Alap minden évben hirdet majd pályázatokat. Ennek ellenére lehet több éves kifutású tervvel is pályázni?

– Természetesen, sőt az lenne a kívánatos. Az Országos Vadgazdálkodási Alap Működési Szabályzata és ennek megfelelően a pályázati kiírás is egyértelműen rögzíti, hogy az alapból a vadászatra jogosultak normál gazdálkodását finanszírozó folyó költségek nem támogathatók, az alapból elnyert összegek kizárólag fejlesztési célokra fordíthatók. Ebből és a pályázati célokból logikusan következik, hogy a pályázóknak több évre előre kell gondolkodniuk. A hosszútávú gondolkodást erősíti, hogy a vadászatra jogosultak egymást követő években ugyanabban a témában beadhatnak újabb pályázatot és egyes témáknál 3-6 év közötti fenntartási időt is előírtunk. 

– Átlagosan mennyi pénzre számíthat egy pályázat?

– Minden egyes pályázathoz rögzítésre került az elnyerhető támogatás nagysága. Az alap kisösszegű, előfinanszírozással működő, vissza nem térítendő támogatással segíti a vadgazdálkodókat. Pályázatonként ez egy-kétmillió forintot jelent. Mivel egy pályázó több célra is pályázhat, illetve a konzorciumi formában benyújtott pályázatok konzorciumi tagonként összeadódnak, így az elnyerhető összeg nagysága jelentősen meghaladhatja az egyes pályázatokhoz rendelt támogatás mértékét.