hírek jogalkotás rendelet tájegység vadgazdálkodási terv350 millió forint megtakarítást jelent országos szinten a vadászati ágazat számára a vadgazdálkodási tájegységek egységes vadgazdálkodási terve – legalábbis az agrártárca szerint. Társadalmi vitára bocsátották a vadgazdálkodási tájak gazdálkodásáról szóló tervezetet.

 

A kormány internetes oldalán megjelent a vadgazdálkodási tájak vadgazdálkodási téjegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló miniszteri rendelet tervezete. A társadalmi- és szakmai vitára bocsátott szöveg bevezetője szerint "a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény egyik legfontosabb újítása a tájegységi vadgazdálkodási rendszer kialakítása és bevezetése volt. A tájegységi vadgazdálkodási szemlélet szervesen illeszkedik a vadgazdálkodási tervezés háromszintű rendszeréhez is. A vadgazdálkodási tervezés során az üzemtervek, illetve az éves vadgazdálkodási tervek elkészítésekor, az új üzemtervi ciklusban, már a tájegységi vadgazdálkodási tervekben foglalt előírásokat kell figyelembe venni. Az ökológiai és élőhelyi adottságokhoz igazodó tájegységi vadgazdálkodási tervek a vadgazdálkodás végrehajtási és ellenőrzési szakaszában is lehetővé teszik a helyi, tájjellegű sajátosságok figyelembevételét.

A tájegységi vadgazdálkodási tervek legfontosabb feladata a fenntartható vadgazdálkodás érdekében olyan, a kornak megfelelő tudományos és szakmai irányelveket szem előtt tartó rendelkezések előírása, amelyek lehetővé teszik a vadállomány minőségi fenntartását, a vadászatra jogosultak számára meghatározzák a gazdálkodás kereteit, előmozdítják a vadkárral kapcsolatos ügyek helyben történő megoldását, illetve megkönnyítik a vadászati hatósági munkát."

hírek jogalkotás rendelet tájegység vadgazdálkodási terv

Lapunkat több szakmai forrás is úgy tájékoztatta: a korábban már kiadott, majd visszavont tervezetet a múlt hét végén ismét elküldték a kamara területi szakembereinek véleményezésére. Ezt többen úgy értékelték: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavaly novemberi beavatkozásának volt köszönhető. A szakma szerint az eredeti elképzelésekbe több ponton is beépítették korábbi észrevételeiket.

A tervezet kísérőlapja szerint "a tájegységi vadgazdálkodási tervekről szóló miniszteri rendeleteket tartalmazó jogszabály-tervezet által sem az állampolgárokra, sem az államigazgatásra nem hárul új teher. A tervezet által új engedélyezési, bejelentési eljárás nem jön létre. A tervezet a meglévő vadgazdálkodási tervezési rendszer megfelelő működtetését szolgálja. A vadászatra jogosultak adminisztratív terhei csökkennek, illetve a tervezet 350 millió forintot megtakarít a vadgazdálkodási ágazat számára."

A most nyilvánosságra hozott szöveg nem helyettesíti a vadászatra jogosultak vadgazdálkodási tervét – ezt az új jogszabályok szerint 20 évre is el kell készíteni az éves üzemterv mellett. Azonban a helyi vadásztársaságok rövid és hosszútávú elképzeléseinek, hasznosítási terveinek illeszkednie kell a vadászati tájegység gazdálkodási koncepciójába. Ezt rögzíti a most megjelent szöveg-terv.