hírek afrikai sertéspestis FVM rendeletAz afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozása érdekében az állam arra ösztönzi a vadásztársaságokat, hogy azonnal jelentsék, ha elhullott vaddisznót találnak a területükön.

 

Megjelent a földművelésügyi miniszter rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok (állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés) felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól.

A hétfői Magyar Közlönyben közzétett rendelet szerint  pénzügyi hozzájárulás vehető igénybe a tenyész-, tojó- és brojlercsirke, valamint pulykaállományokban előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella), a klasszikus és az afrikai sertéspestis, a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza, a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és a súrlókór, a veszettség, valamint a kéknyelv betegség felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti
programokra.

A szalmonellózis esetében egyebek mellett a bakteriológiai vizsgálatok, és a szerotipizálás költségeire, a felszámolt állatállomány és tojások értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe 4,028 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak költségeire, valamint a vaddisznókból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 72 900 eurónak megfelelő forintösszeg. 

hírek afrikai sertéspestis FVM rendelet

Az afrikai sertéspestis esetében az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a vaddisznók és a házi sertések virológiai vizsgálatainak, a belőlük vett mintavételnek a költségeire, az országhatáron történő fertőtlenítés, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire kapható hozzájárulás, a keret 393 061 eurónak megfelelő forintösszeg.

A rendelet szerint: "Az  elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 25 450 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult. A  vaddisznóhullát – a  megyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult vagy a  hulla fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 50 eurónak megfelelő forintösszegre jogosult elhullott egyedenként, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy a hullát megtalálta. Ha ugyanazt az elhullott vaddisznót többen is bejelentik, akkor az a bejelentő jogosult az 50 eurós összegre, akinek bejelentése korábban érkezett.

A megyei kormányhivatal a bejelentést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja a bejelentőt, hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan bizonylatot, illetve bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben szerepelnie kell a  bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési számlaszámának, a  vadászatra jogosultak esetében kódszámának, továbbá az  egy vaddisznó bejelentésért járó nettó forintösszegnek, a  naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a  bejelentésekért összesen járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal is el kell látni."

hírek afrikai sertéspestis FVM rendelet

A madárinfluenzánál laboratóriumi vizsgálatok költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire biztosítanak 328 000 eurós keretet. 

A veszettség esetében a veszettség antigénjének vagy antitestjeinek kimutatására végzett, illetve biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe a pénzügyi hozzájárulás, amelynek kerete 2 824 451 eurónak megfelelő forintösszeg.